<kbd id='5Kp8WKAIh'></kbd><address id='5Kp8WKAIh'><style id='5Kp8WKAIh'></style></address><button id='5Kp8WKAIh'></button>

       <kbd id='5Kp8WKAIh'></kbd><address id='5Kp8WKAIh'><style id='5Kp8WKAIh'></style></address><button id='5Kp8WKAIh'></button>

         首页

         2018艺考必看:各院校历年艺术类录取分数线(180214期)

         发表时间:2018-02-14 17:58 来源:大学生记者网

         id="mp-editor">

         在2018年校考选择学校的阶段,我们该如何科学地去选择适合自己的学校进行报考呢?主要的是必须了解心仪学校今年的艺术类专业招生简章历年录取分数线

         西南交通大学

         今天开始,小查会每日为大家整理提供热门院校最新艺术类录取分数线,以便大家结合今年的艺术类招生简章详细地了解该校招生录取情况

         西南交通大学2015年艺术类分省分专业录取分数线

         180214期

         了解更多院校艺术类信息

         年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩
         2015 北京市 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 522 522 522
         2015 北京市 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 200 200 200
         2015 北京市 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 722 722 722
         2015 天津市 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 426 607 509
         2015 天津市 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 213 263 233
         2015 天津市 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 689 820 742
         2015 河北省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 373 427 396
         2015 河北省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 339 351 344
         2015 河北省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 318 324 322
         2015 河北省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 20 389 514 433
         2015 河北省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 20 318 331 322
         2015 河北省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 20 341 380 355
         2015 山西省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 384 393 389
         2015 山西省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 341 341 341
         2015 山西省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 319 323 321
         2015 山西省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 13 358 469 406
         2015 山西省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 13 317 332 323
         2015 山西省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 13 338 366 340
         2015 内蒙古自治区 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 330 330 330
         2015 内蒙古自治区 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 330 330 330
         2015 内蒙古自治区 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 330 330 330
         2015 内蒙古自治区 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 350 438 389
         2015 内蒙古自治区 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 314 330 318
         2015 内蒙古自治区 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 332 351 339
         2015 黑龙江省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 332 332 332
         2015 黑龙江省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 325 325 325
         2015 黑龙江省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 322 322 322
         2015 黑龙江省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 314 457 375
         2015 黑龙江省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 321 336 328
         2015 黑龙江省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 328 372 342
         2015 江苏省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 258 259 259
         2015 江苏省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 300 301 301
         2015 江苏省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 317 319 318
         2015 江苏省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 246 282 265
         2015 江苏省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 317 333 323
         2015 江苏省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 301 315 305
         2015 浙江省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 508 508 508
         2015 浙江省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 591 591 591
         2015 浙江省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 83 83 83
         2015 浙江省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 526 534 530
         2015 浙江省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 72 77 75
         2015 浙江省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 598 611 605
         2015 浙江省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 5 605 649 657 653
         2015 安徽省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 406 474 442
         2015 安徽省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 354 365 359
         2015 安徽省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 318 332 324
         2015 安徽省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 18 379 520 446
         2015 安徽省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 18 318 338 326
         2015 安徽省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 18 350 381 362
         2015 福建省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(文) 艺术类 2 412 420 416
         2015 福建省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(文) 艺术类 2 349 350 350
         2015 福建省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(文) 艺术类 2 318 324 321
         2015 福建省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(理) 艺术类 2 275 410 343
         2015 福建省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(文) 艺术类 8 406 475 441
         2015 福建省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(理) 艺术类 2 319 326 323
         2015 福建省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(文) 艺术类 8 319 329 324
         2015 福建省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(文) 艺术类 8 346 370 359
         2015 福建省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(理) 艺术类 2 311 346 329
         2015 江西省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 18 269 418 357
         2015 江西省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 18 320 337 328
         2015 江西省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 18 314 357 340
         2015 山东省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 443 443 443
         2015 山东省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 356 356 356
         2015 山东省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 319 319 319
         2015 山东省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 11 385 472 429
         2015 山东省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 11 315 330 322
         2015 山东省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 11 342 367 354
         2015 河南省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 354 374 364
         2015 河南省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 339 340 340
         2015 河南省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 325 332 329
         2015 河南省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 15 365 495 410
         2015 河南省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 15 315 333 324
         2015 河南省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 15 342 369 350
         2015 湖北省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 319 353 340
         2015 湖北省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 319 333 326
         2015 湖北省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 3 318 324 320
         2015 湖北省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 15 296 493 414
         2015 湖北省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 15 318 336 324
         2015 湖北省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 15 324 374 351
         2015 湖南省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 373 435 404
         2015 湖南省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 344 357 351
         2015 湖南省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 331 324 328
         2015 湖南省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 23 376 465 420
         2015 湖南省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 23 316 340 325
         2015 湖南省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 23 344 369 354
         2015 广东省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 410 420 415
         2015 广东省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 355 356 356
         2015 广东省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 2 329 332 331
         2015 广东省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 416 501 456
         2015 广东省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 323 334 328
         2015 广东省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 9 358 377 366
         2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 418 418 418
         2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 653 653 653
         2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 235 235 235
         2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 419 419 419
         2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 277 277 277
         2015 广西壮族自治区 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 696 696 696
         2015 重庆市 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 525 525 525
         2015 重庆市 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 735 735 735
         2015 重庆市 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 210 210 210
         2015 重庆市 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 384 384 384
         2015 重庆市 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 217 217 217
         2015 重庆市 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 601 601 601
         2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 530 530 530
         2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 747 747 747
         2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 217 217 217
         2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 506 526 517
         2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 228 264 244
         2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 749 772 761
         2015 贵州省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 394 394 394
         2015 贵州省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 344 344 344
         2015 贵州省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 323 323 323
         2015 贵州省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 10 383 549 440
         2015 贵州省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 10 315 330 323
         2015 贵州省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 10 343 388 358
         2015 甘肃省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 374 374 374
         2015 甘肃省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 340 340 340
         2015 甘肃省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 326 326 326
         2015 甘肃省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 10 370 448 404
         2015 甘肃省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 10 370 338 329
         2015 甘肃省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 10 346 362 35

         了解更多院校艺术类录取分数线

         相关阅读